Mega mekanik genel itibari ile sanayide elektrik gücüne dayalı bir üretim aşamasıdır. Özellikle seksenli yıllardan itibaren genelde insan gücüne dayalı olan sanayi üretimi elektriğin ve teknolojik ilerlemenin de gelişmesi ile yerini daha çok mekanik makinelere bırakmıştır.

Daha ilkel koşulların kullanıldığı sanayilerde üretimin düşük olması mega mekanik teknolojisi ile daha kolay ve fazla olmaya başlamıştır. Elektrik ve teknolojik bazı makineler ile dünya sanayisine ve üretim olarak ise yine aynı piyasaya hakim olmakla beraber yenilenmeler ve farklı iş kollarına da atılmaya olanak sağlamıştır.

Yeni nesil üretim araçları çağa ayak uydurmak ve ülke ekonomisi sanayisi ve üretimini de
ilerletmek açısından mega mekanik günümüzde en yaygın tercih edilen bir alan haline gelmiştir.
Bu ilerlemeler sanayi ve teknolojik olarak sürekli bir gelişmeye ve üretime sanayiye yeni iş
kolları ve istihdam olarak ta birçok kişiye çalışma olanağı sağlayacaktır.

Kaynak: http://www.megamekanik.net/