Ho$ GeLdiniz KıSmındaki NiCkLer Ki$i Hanqi Üye GrubundaySa O Renkte Görünür.

İlk Yapmanız Gereken AdminCP-Temalar-Kullandığınız Temalar---Şablonları Düzenle-
Navbar Şablonunu Aç..

Navbar Şablonunda Bunu BuL


Kod:
<strong><phrase 1="$bbuserinfo[username]" 2="member.php?$session[sessionurl]u=$bbuserinfo[userid]">$vbphrase[welcome_x_link_y]</phrase></strong><br />BununLa Deqi$tir

Kod:
<strong><phrase 1="$bbuserinfo[musername]" 2="member.php?$session[sessionurl]u=$bbuserinfo[userid]">$vbphrase[welcome_x_link_y]</phrase></strong><br />