1 Uyeler dogum gunlerini kutluyor 05.01.21:

-ntunar21 (dogmak 1950, Yas: 71)


iyi ki dogdun!