Thoth Bilgeliğin Tanrısı. Yazma, Akıl ve Ay Tanrısı özelliği ile anılmıştır. İbiş kuşu başıyla resmedilmiştir ve elinde bir dolmakalem ve her şeyi kaydettiği parşömenler vardır. Hiyerogliflerin ve simyanın onun insanlığa armağanı olduğu söylenir. Yunan Tanrısı Hermes ile özdeşleştirilmiştir. Bir görüşe göre, Tarot kelimesi de Thoth'un adından türemiştir.

Mu ve Atlantis sırlarını Mısır'a getiren bilge bir rahiptir. Bu öğretiye ait sırları "Thot'un Kitabı" diye bilinen kendi kitabında ayrıntıları ile anlatmıştır.
Thot'un Yılanlı Asası, Hz. İsa'nın da ifade etmiş olduğu Tanrı Oğulları sembolünü ifade eder. Tanrı Oğulları ise dünyadan sorumlu yönetici varlıkların bulunduğu Ruhsal Plan'ı anlatır. Eski çağlarda bu rahiplere ve ruhsal yönetici varlıklara Tanrı dendiği için bugün doğru anlamı unutulmuş ve maalesef Tanrı derken Allah'dan bahsettikleri yanılgısına düşülmüş, çok tanrılı bir inanç sisteminin var olduğu sanılmıştır. Oysa hiç bir zaman insanlar çok tanrılı bir inanca sahip olmamışlar, her zaman yaratıcının tek olduğunu bilmişler ve sadece "O" diye ifade etmişler, başka hiç bir sıfat kullanmamışlardır.